Disclaimer     
  Wytske's Houthandel: leveringsvoorwaarden en disclaimer  
   
 
Leveringsvoorwaarden en Disclaimer:

Levering en afname
De verplichting om hout te leveren gaat pas in op het moment dat het hout daadwerkelijk op voorraad geproduceerd is in de door u goedgekeurde kwalificaties. De koper wordt geacht het gekochte voor het aangaan van de betalingsverplichting op de gewenste kwalificaties te hebben onderzocht. Koper krijgt daartoe ruimschoots de gelegenheid waarbij in principe elk voor hem geproduceerd of geselecteerd idem mag worden bekeken of op de houtwerf of bij afladen van het transport.  Doet de kopers dat niet, dan draagt u daar zelf de verantwoordelijkheid voor en wordt de keuring geacht positief te hebben plaatsgevonden. Suggesties of mededelingen van wie dan ook die anders suggereren doen bovenstaande regel niet teniet. Bij weigering van afname wegens ontoereikende kwalificaties worden eventuele voorschotten door ons onverwijld naar de koper teruggeboekt, behoudens evident misbruik van deze regel. In dat geval is de rechter bevoegd dit te toetsen.

Betaling voor afname of uitlevering
In uw voordeel wordt hout eerst na of op moment van betaling uitgeleverd. Zo betaalt u niet mee aan het debiteurenrisico van derden.

Terugname
Hout is een natuurproduct in steeds wisselende verschijningsvorm en kwaliteiten. Daarom is hout blijvend interessant. U keurt dus volgens bovenstaande regels zelf uw hout voor uw doeleinden. Alleen u beoordeelt of het hout geschikt is voor uw doeleinden. Na afname dragen wij geen verantwoordelijkheid voor fouten in toepassingen. Hout kan dus na afname in principe niet geruild worden, omdat u het afneemt in de toestand waarin het verkeert. Dit voorkomt dat andere kopers direkt of indirekt worden belast met de kosten van vervuilde of verrommelde partijen.

Geldigheidsduur van offertes
Offertes zijn wegens de snelle omzet pas geldig na acceptatie en bevestiging mijnerzijds. Dat leidt gezien bovenstaande regels tot de inspanningsverplichting om op basis van aanwezige voorraden u het gewenste hout conform de offerte te leveren
. Omdat de voorraden vaak unieke partijen hout zijn die eerst na volledig bekijken hun mogelijkheden tonen, kan het zijn dat alsnog een aanvraag niet realiseerbaar is. De verplichtingen wederzijds vervallen daardoor en betaalde voorschotten worden teruggeboekt. Ook bij overschrijding van afgesproken of redelijke termijnen van de koper éénzijdig de verplichting opzeggen.

Rechten uit adviezen en mededelingen
Aan adviezen en mededelingen naast koopovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Modificeren, verven, hulpstoffen, bevestiging, bewerkingen
Wat betreft de eigenschappen en verantwoordelijkheden van modificatiemiddelen, verven en andere hulpstoffen verwijs ik alleen naar de informatie zoals die op de website van de desbetreffende producenten staat. Bewerkingen en tansport uitbesteed aan derden worden gedaan onder volledige verantwoordelijkheid van de koper.

 

==============================================================
 

overige mededelingen:

Mits schoon en droog en onverwerkt/onbewerkt mogen zendingen, als ze niet aan de verwachtingen voldoen, altijd worden teruggezonden binnen 14 dagen. Eventuele betalingen worden dan teruggeboekt.

Verwerkt/bewerkt of anderszins bedorven hout of resten kunnen we uiteraard niet terugontvangen.

Hout werkt... echt altijd
Alle hout werk, ook termohout en andere gemodificeerde of anderszins bewerkte houtsoorten wat de producenten ook mogen beweren. Met het werken van het hout moet met relatief rekening houden. Dus een dubbelbrede/dikke plank werkt twee maal zoveel. Dus als een tussenruimte voor buitenhout van minimaal 7 mm wordt aanbevolen  zoals in de pdf file van houtinfo: http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/Houtwijzer_Gevelbekleding_massief_hout_DEF_jan12.pdf
dan geldt dat, gezien de tekening, voor een smal latje en beslist niet voor een brede plank.  Neem voor vlonderplanken ook gerust een tussenruimte van 12 mm. Anders zwelt hij dicht bij langdurig vochtig weer en waait niet meer drogend door.
Een doe het zelf test zou kunnen zijn om een plankje enige weken in een emmer water te laten staan om zich maximaal met water te verzadigen.

Voor het vergrijzen van hout verwijs ik naar de website van de SHR, waar overigens ook veel andere nuttige informatie staat.

Op deze site probeer ik weliswaar om mijn eigen praktijkervaring met u te delen, maar dat houdt niet in dat dat de absolute waarheid is en het vormt ook geen onderdeel van de handel. Hout is gewoon te divers en de toepassingen eindeloos. Niemand kan daarom m.i. claimen om alles van hout te weten.

Mijn uitgangspunt voor de handel is daarom, ook in het kader van de "veramerikanisering van onze maatschappij", dat u zelf het hout plank voor plank bekijkt en afneemt en zelf inschat of de kwaliteiten passen bij de toepassing die u voor ogen hebt. Doet u dat niet dan is dat op eigen risico. Van dat laatste zult u, uw woninginrichter, meubelmaker, architect of aannemer vast meer verstand hebben dan ik zelf. Anders raad ik u aan een echte deskundige op dat punt om raad te vragen.  Al mijn advies is daarom vrijblijvend en ik geef mijn mening altijd direct voor een betere.

Natuurproducten als hout lenen zich niet voor garantie. Hout wordt niet als een computer of een scheerapparaat in een fabriek geproduceerd, maar groeit met alle problemen van dien.. U blijft zelf verantwoordelijk voor de aankoop en toepassing van mijn hout. In principe is alle hout mits juist toegepast altijd de meest waardevaste grondstof.

Ik kan u dus aan de meest duurzame houtsoorten helpen, duur of budget, maar het blijft een natuurproduct waar ik na levering geen verdere invloed op heb.

lees verder bij de SHR -->>

In oplopende volgorde van duurzaamheid heb ik:

Oregon Pine  / Douglas klasse 3
Japanse Lariks klasse 3
Europese Lariks  klasse 3
Inlandse eik klasse klasse 3/2
Hollands Western Red Cedar klasse 2/1
Canadees Red cedar (2/1)
Platohout klasse 1
Diverse soorten Aquawood van het bovenstaande (1)
Alskan Yellow cedar of "Hinoki" (1)

 
 
   
Haalhout.nl